top of page
Soyut Şekilleri

Mehmet Ali Akbaba

Jeoloji Mühendisi, QP, Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)

Image-empty-state.png

2006 yılında DAMA’da çalışmaya başlayan Akbaba 2017 tarihinden itibaren DAMA’da Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) görevini yürütmektedir. Akbaba, Amerika Profesyonel Jeologlar Enstitüsü (AIPG-CPG) ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK)’na kayıtlı olup Yetkin Kişi (Competent Person, Qualified Person) niteliklerine haizdir. Akbaba, veri tabanı yönetimi ve tasarımı, jeoistatistik, jeolojik modelleme, maden jeolojisi ve maden kaynak tahmini konularında deneyime sahiptir. Uluslararası standartlarda hazırlanmış, Kaynak Tahmini, Ön Ekonomik Değerlendirme, Ön Fizibilite ve Fizibilite raporlarında Yetkin Kişi olarak görev almıştır. Akbaba, Avrupa Kalkınma Bankası (EBRD) kredi desteği ile üretime geçen LAPSEKİ ve İVRİNDİ Altın-Gümüş Projelerinde jeolojik modelleme ve jeoistatistik çalışmalarını yürütmüştür. Bu projeler dışında uluslararası standartlarda Yetkin Mühendis olarak birçok projede görev almıştır.

Eğitim

Lisans, Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 2001-2006, Bölüm Birinciliği Derecesi

Uzmanlık Alanları

Jeolojik Modelleme

Jeoistatistik ve Maden Jeolojisi

Maden Kaynak ve Rezervlerinin Raporlanması

bottom of page