top of page
ivrindi-karbon-adsorpsiyon-unitesi.JPG

PROJELER

Düğme
Image-empty-state.png

İvrindi Altın ve Gümüş Madeni Projesi

TÜMAD Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hayata geçirilen proje Balıkesir İli, İvrindi İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında maden ocaklarından altın ve gümüş cevheri çıkarılmakta ve yığın liçi prosesinin ardından Dama & KCA iş birliği ile tasarlanan ve kurulumu tamamlanan ADR tesisinde zenginleştirilmektedir.

Balıkesir, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Lapseki Altın ve Gümüş Madeni Projesi

TÜMAD Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hayata geçirilen proje Çanakkale İli Lapseki İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında kaynak tahmini, fizibilite çalışması, ADR tesisi tasarımı ve yapımı gibi önemli aşamalar DAMA Mühendislik kapsamında tamamlanmıştır.

Çanakkale, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Eymir Altın Madeni Projesi

DAMA Mühendislik’in Eymir Altın Madeni projesi için hazırladığı kapsam (scoping) çalışmasında 11,000 ton/gün kapasiteye sahip yığın liçi ve üç aşamalı kırma tesisi tasarımı ve maden, proses, altyapı gibi konular üzerinde çalışılmıştır. Rapor, ayrıca daha önce yapılmış olan jeoloji ve maden çalışmalarının değerlendirilmesini içermektedir.

Balıkesir, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Belen (Ezine) Altın ve Bakır Projesi

Belen Projesi için maden arama faaliyetleri 2010 yılının başından itibaren devam etmektedir. Proje için DAMA’nın maden arama çalışmaları danışmanlığında jeolojik haritalama, toprak ve kayaç numuneleri için jeokimya araştırmaları yapılmaktadır.

Çanakkale, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

İnlice Altın Madeni Projesi

Proje danışmanlığını DAMA’nın üstlendiği, ESAN tarafından hayata geçirilen proje Konya İli İnlice Kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında yığın liçi ve ADR tesisi tasarım ve yapım işi gibi önemli aşamalar Dama Mühendislik kapsamında tamamlanmıştır.

Konya, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Chowdar Altın Madeni Projesi

DAMA, mühendislik ve inşaat sorumluluklarını üstlenerek 1,500 ton/gün olan kırma tesisi kapasitesini 3,000 ton/gün’e çıkarmıştır ve kapasite artırım çalışmasıyla birlikte AIMROC (Azerbaycan Uluslararası Maden Kaynakları Şirketi) için yığın liçi optimizasyon çalışması yapmıştır.

Gence, Azerbaycan

Düğme
Image-empty-state.png

Montemor & Borba Altın Projesi

Yatırımcının projeyi edinim veya finanse etme kararına yardımcı olmak için DAMA Mühendislik tarafından yapılan değer takdiri (Due diligence) çalışması projenin temel teknik yönlerini kapsamaktadır ve risk teşkil eden unsurları tanımlamaktadır. Değer takdiri çalışması kapsamında jeoloji ve araştırma sonuçları ile ilgili rapor ve belgeler gözden geçirilmiştir ve jeolojik veri doğrulamaları için proje sahasına teknik ziyaretleri gerçekleştirilmiştir

Alentejo, Portekiz

Düğme
Image-empty-state.png

Akarca Altın Madeni Projesi

DAMA proje kapsamında pit optimizasyonu, açık ocak pit tasarımı, maden planlama, altyapı, çevre ve ekonomik değerlendirmeler gibi ana unsurlardan oluşan kapsam (Scoping) raporunu işverene sunmuştur.

Bursa, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Alvalade Polimetal Projesi

Yatırımcının projeyi edinim veya finanse etme kararına yardımcı olmak için DAMA Mühendislik tarafından yapılan değer takdiri (Due diligence) çalışması, projenin temel teknik yönlerini kapsamaktadır ve risk teşkil eden unsurları tanımlamaktadır. Değer takdiri çalışması kapsamında mevcut jeoloji ve araştırma sonuçları ile ilgili rapor ve belgeler gözden geçirilmiştir ve jeolojik veri doğrulamaları için proje sahasına teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir

Alvalade, Portekiz

Düğme
Image-empty-state.png

Nasım Bakır Madeni Projesi

DAMA Mühendislik tarafından yatırımcının projeyi edinim kararına yardımcı olmak üzere güneydoğu İran’daki Nasım Bakır Madeni ile ilgili mevcut tüm teknik bilgiler, raporlar ve belgeler incelenmiştir ve jeolojik veri doğrulaması için maden sahasında çalışmalar yapılarak değer takdiri (due diligence) raporu tamamlanmıştır.

Berdesken, İran

Düğme
Image-empty-state.png

Gümüşdere Maden Yatağı Projesi

Ön Kaynak Tahmini Çalışması; DAMA, işveren tarafından yürütülen ve daha önce yapılan arama çalışmalarına dayanan kaynak tahmin çalışmasını tamamlamıştır. DAMA, işveren tarafından sağlanan tüm ilgili verileri gözden geçirip doğrulamıştır ve proje için 3 boyutlu jeolojik modelleme yapmıştır. DAMA ayrıca, NI-43.101 uyumlu bir kaynak tahmini hazırlamak için gerekli olan veri kalitesi iyileştirmelerini ve daha önce test edilmemiş yeni bölgeler dahil olmak üzere saha için ilave arama faaliyetlerini amaçlayan bazı çalışmalar yaparak bunları işverene öneri olarak sunmuştur.

Niğde, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Taç&Çorak Projesi Cu-Pb-Zn-Au-Ag

Proje kapsamında jeolojik haritalama, sondaj süpervizörlüğü (45,000 metre) ve ön-fizibilite rapor yazımı Dama Mühendislik tarafından tamamlanmıştır.

Artvin, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Gümüşköy Gümüş Madeni Projesi

DAMA, Yıldızlar SSS Holding tarafından işletilen gümüş tesisinin kapasite artırım yatırım finansmanı için Credit Suisse firmasına teknik değerlendirme raporu hazırlamıştır.

Kütahya, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Kirazlı & Ağı Dağı Altın Madeni Geliştirme Projesi

DAMA Mühendislik proje kapsamında 15,000 ve 30,000 ton/gün olmak üzere farklı kapasitelerin değerlendirildiği ön-fizibilite raporunu tamamlamıştır (2012). Ön-fizibilite raporunda maden kaynak tahmini güncellenmiş olup, madencilik, proses ve diğer maliyet kalemleri hesaplanmıştır.

Çanakkale, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Bolkardağ Altın ve Gümüş Madeni Projesi

Proje kapsamında DAMA teknik değerlendirme raporunu hazırladıktan hemen sonra proje danışmanlığı sorumluluğunu üstlenmiştir. DAMA&KCA işbirliği ile mühendislik ve inşaat çalışmaları tamamlanan (Merril-Crowe) tank liçi tesisi başarılı bir şekilde devreye alınarak ilk altın dökümü gerçekleştirilmiştir.

Niğde, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Hazine Mağara Arama ve Kaynak Tahmini Projesi

DAMA, mevcut arama verilerini değerlendirmek, öncelikli olarak altın ve gümüş için yeni sondaj planı yapmak ve JORC standartlarına uygun bir kaynak tahmini çalışması yürütmek için Proje Yöneticisi görevini üstlenmiştir. Toplamda DAMA, 3 yıl içerisinde 114 farklı lokasyondan 16,000 metre sondaj ve IP jeofizik çalışması gerçekleştirmiştir.

Gümüşhane, Türkiye

Düğme
Image-empty-state.png

Terek Antimuan & Altın Projesi

DAMA proje kapsamında veri derleme, doğrulama ve yüzey örnekleme çalışmaları yaparak JORC standartlarında kaynak ve rezerv tahmin çalışması gerçekleştirmiştir.

Celalabad, Kırgızistan

bottom of page