top of page
Soyut Şekilleri

Mustafa Atalay

Jeoloji Mühendisi, MSc, QP

Image-empty-state.png

Mustafa Atalay AIPG ’den Sertifikalı Profesyonel Jeolog (CPG) unvanına sahiptir ve çalışmalarını sondaj yönetimi ve karot loglaması, detay jeoloji, alterasyon haritalaması, mineral yataklarının örneklenmesi , jeoteknik loglama, jeokimyasal örnekleme , jeokimyasal data analizi ve yorumu, kalite ve kontrol tasarımı ve uygulaması, kömür, ekonomik jeoloji ve arama jeolojisi gibi konularda yürütmektedir.

Education

Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 2003

Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 2007, Kömür Jeolojisi

Sondaj Yönetimi

Detay Jeoloji

Alterasyon Haritalaması

Mineral Yataklarının Örneklenmesi

Kalite ve Kontrol Tasarımı ve Uygulaması

bottom of page