top of page
Soyut Şekilleri

Fatih Uysal

Jeoloji Mühendisi, MSc, QP

fatih-uysal.png

Madencilik sektöründe 2006 yılından beri çeşitli firmalarda Arama Jeoloğu, Proje Jeoloğu, Proje Geliştirme Şefi, Proje Sorumlusu, Danışman Jeolog ve Arama Müdürü gibi görevlerde bulunan Uysal, metalik maden aramaları, yer üstü ve yer altı jeolojik araştırmalar, proje oluşturma, geliştirme ve yönetimi konularında uzmanlaşmıştır ve bu konularda çeşitli üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarına eğitimler vermiştir.

Uzmanlık Alanları

Sondaj Yönetimi

Detay Jeoloji

Jeolojik Haritalama

3 Boyutlu Cevher Modelleme

Kalite ve Kontrol Tasarımı ve Uygulaması

Eğitim

Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, 2003

Yüksek Lisans, Jeoloji Mühendisliği, Ankara Üniversitesi, 2009

bottom of page