top of page
iStock_000005923887_Large.jpg

Tesis denetimi ve optimizasyonu ile ilgili bilgilendirme kataloğuna yandaki butondan ulaşabilirsiniz.

HİZMETLER

Cevher Hazırlama ve Metalürji

Tanı Çalışmaları

DAMA, öğütme devresi (değirmen) tasarım ve operasyon parametrelerini kontrol eder ve doğrular. Tasarım ve işletme değişkenlerinin teorik değerleri karşılaştırma amacıyla hesaplanır.

Devre Simülasyonları

DAMA çalışan bir tesisin kütle ve malzeme denkliğini belirlemek için devre simülasyon çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar, halihazırda işletilmekte olan tesisin durumunu herhangi bir optimizasyon amacı olmadan sunmayı amaçlamaktadır.

Fonksiyonel 
Performans Analizi ve Değirmen 
Optimizasyonu

Fonksiyonel Performans Analizi, özellikle kapalı devre bilyalı değirmenler için etkili bir şekilde uygulanmaktadır. FPA ile, sınıflandırıcı, bilyalı değirmen ve toplam devre verimliliği ayrı ayrı hesaplanır ve son olarak tek bir katsayıya entegre edilir. Tasarım ve işletme değişkenlerinin etkileri bu katsayı izlenerek görülebilir ve süreci optimize etmek için gerekli önlemler alınır. Bununla birlikte, tesiste her seferinde önerilen düzeltmelerin etkisini görmek için numunelendirme yapılmalıdır. DAMA başlangıçta bir numunelendirme çalışması yapar ve daha sonra FPA katsayısını tespit ederek devreyi optimize etmek için gerekli simülasyon çalışmalarını yürütür. Son olarak, optimize edilmiş değişkenlerle yeni bir devre konfigürasyonu veya gerektiğinde tasarım değişiklikleri önerilir.

Devre Tasarımı

DAMA, cevhere özgü özellikleri belirlemek için cevher karakterizasyonu ile ilgili bir dizi test çalışmaları gerçekleştirir. Bu testlerin amacı, tesiste işlenen cevheri karakterize etmek ve uygun devre tasarımını yapmaktır. Cevherin karakterizasyonundan sonra uygun zenginleştirme yöntemi, ekipman listesi ve akım şeması belirlenir.

Değirmen Boyutlandırma

DAMA, yeni bir değirmen tasarlamak veya seçimini yapmak için ileri seviye cevher kırılma testlerini planlar ve yönetir. DAMA ayrıca, Bond yaklaşımına ek olarak, modelleme ve laboratuvar çalışmalarıyla tahmin edilen ürün tane boyu dağılımı kullanılarak PBM (Population Balance Modelling) yaklaşımına dayalı değirmen boyutlandırma çalışmaları yapmaktadır. PBM yaklaşımı, on yıldan fazla bir süredir cevher zenginleştirme operasyonlarını modellemek, tahmin etmek ve tasarlamak için tüm dünyada uygulanmaktadır. Özellikle, bu alanda dünyanın önde gelen ekipman tedarikçileri, modelleme çalışmalarında PBM yaklaşımını kullanmaktadır.

HPGR Boyutlandırma

DAMA Cevher Hazırlama ve Metalürji Birimi tesis modelleme çalışmaları kapsamında Yüksek Basınçlı Merdaneli Değirmen (HPGR) boyutlandırma ve ürün tane boyu dağılımı tahmini gibi hizmetler sunmaktadır.

RTD (Residence Time Distribution) Ölçümü

Öğütme devrelerinde RTD, ürün tane boyutunu etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir. RTD’nin doğru tespit edilebilmesi için tesiste deneysel bir sürecin planlanması ve yönetilmesi gerekmektedir. DAMA, uluslararası seviyede kabul gören prosedürleri takip ederek öğütme devreleri için RTD ölçüm hizmeti sunmaktadır.

bottom of page