top of page
iStock_000019071839_Double_edited.jpg

HİZMETLER

Maden

Madencilik Hizmetleri

DAMA metalik cevherler (altın, bakır, kromit, vb.) ve kömür için yeraltı ve yerüstü maden tasarımları yapmaktadır. Maden tasarımı çalışmaları temelde aşağıdaki unsurları kapsamaktadır;

 • CAD yazılımı ile ocak / stop tasarımı ve optimizasyonu (Micromine),

 • Üretim planlama,

 • Makine-ekipman seçimi,

 • Atık döküm sahası seçimi ve planlaması,

 • Rampa tasarımı,

 • Klasik mekanize yöntemlerle ince damarlardan, yassı ve masif birikintilerden cevher çıkarma tasarımı,

 • Yeraltı üretim yöntem seçimi ve tasarımı,

 • Yeraltı jeoteknik çalışmaları,

 • Hidrojeoloji yönetimi,

 • Şaft tasarımı,

 • Havalandırma tasarım çalışmaları.

Bahsedilen tüm proje unsurları DAMA tarafından yönetilmektedir. Sürecin sonunda, yatırımın karlılık seviyesini göstermek için maden yatırımının ekonomik analizi yapılmaktadır. DAMA ayrıca, mevcut detaylara ve müşterinin talebine göre farklı güven hassasiyetlerinde teknik raporlar hazırlamaktadır.

 • Kapsam (Scoping) Raporu, 40%-50% hassasiyet,

 • Ön Fizibilite Raporu, 20%-30% hassasiyet,

 • Fizibilite Raporu, 10%-15% hassasiyet.

bottom of page